DİĞER SAĞLIK PERSONELİ

6331 sayılı yasa gereği diğer sağlık personeli adı verilen, hemşire, ATT, Sağlık Memuru gibi yardımcı sağlık hizmeti veren personelin işyeri hekimi ile beraber bulunması gerekmektedir.
Çok tehlikeli işyerlerinde İSG-KATİP sistemi üzerinden tanımlama yapılması da ayrıca yasa gereği zorunludur.
Anahtar OSGB bünyesinde çalışmakta olan diğer sağlık personellerimiz, İş Sağlığı konusunda Çalışma Bakanlığının özel olarak belirlemiş olduğu, eğitim veren kuruluşlarda, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi almışlardır. Eğitim sonunda bakanlığın açmış olduğu sınavlarda başarılı olarak Diğer Sağlık Personeli Sertifikalarını da alarak şirketimiz bünyesinde sertifikalı olarak çalışmaktadırlar.


Tüm İş sağlığı hizmetlerinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
Çalışanların işe giriş/periyodik muayene formlarını işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında doldurmak.
İlk yardım hizmetlerinin planlanması ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
Çalışanların sağlık eğitiminde işyeri hekimine yardımcı olmak.
İşyeri genel hijyen şartlarının izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer tüm görevleri yürütmek.