İŞ GÜVENLİĞİ UZMAN HİZMETİ

Anahtar OSGB bünyesinde hizmet veren tüm iş güvenliği uzmanlarımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının oryantasyon eğitimlerini en yüksek derece ile bitirmiş, deneyimli ve yaygın saha tecrübesi bulunan mühendislerdir. İşyeri ve Anahtar OSGB arasındaki sözleşmeler sırasında bakanlığın takip sistemi olan İSG Katip sistemi ile uzmanlarımızın yetki ve belge sınıfları görülebilmektedir. İş güvenliği uzmanlarımız işyerlerinin tehlike sınıfına göre bakanlığın belirlediği şekilde A, B, C sınıflarında belirlenmekte ve ataması yapılmaktadır.

İş Güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek                                                    İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak                            Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
Eğitim Planı hazırlamak                                                                              İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık
Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak                Risk Değerlendirmesi yapmak
Acil Durum Planı hazırlamak                                                                     Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
İç Yönetmelik hazırlamak                                                                           Parlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak                       Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek                  İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek                 Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek